Training & coaching

Ik geef training en coaching op diverse gebieden en aan uiteenlopende doelgroepen. Ik kan een korte introductie geven, maar ook met meerdere bijeenkomsten meer de verdieping ingaan. Heb je zelf een verzoek, ik maak graag een programma op maat!

Een greep uit de mogelijkheden:

Training: Kortdurend behandelen volgens het KOP-model

Het KOP-model is een praktisch werkmodel waarmee de cliënt inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat hij of zij er zélf aan kan doen. De formule (Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl) vat op eenvoudige wijze de kern van het probleem samen: ‘Hoe kun je verklaren dat klachten (K) niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg zijn van de combinatie van gebeurtenissen of life events (O) en de manier waarop men daarmee omgaat (P)?’ Deze behandeling bestaat uit ongeveer acht sessies.

De training ‘Kortdurende behandelen volgens het KOP-model’ geef ik in groepsverband voor professionals in de basis-GGZ en de POH-GGZ. Ik kan een korte introductie geven, maar ook met meerdere bijeenkomsten de verdieping ingaan, inclusief rollenspelen en oefenen met casuïstiek.

Workshop: Behandeling van seksuele disfuncties met cognitieve gedragstherapie

Een kijkje in de keuken van de seksuoloog NVVS. Seksuele disfuncties zijn problemen met het seksueel verlangen, de seksuele opwinding, het orgasme of met pijn bij seks. Seksuele disfuncties kunnen een psychologische of lichamelijke oorzaak hebben en komen zowel bij mannen als vrouwen voor. In deze workshop leer ik je meer over seksuele disfuncties en de behandeling ervan.

Workshop: Bespreekbaar maken van seksualiteit tijdens therapie

Hoewel blijkt dat mensen van alle leeftijden seksualiteit zien als een essentieel onderdeel van hun leven, vinden de meesten het ongemakkelijk om te bespreken, zo ook therapeuten. Dat is jammer, omdat seksualiteitsbeleving of problemen op dat gebied effect heeft op ons levensgeluk. Daarom is het zo belangrijk om te bespreken tijdens therapie. Hoe maak je seksuele problemen bespreekbaar, wat kan je zelf doen en wanneer is het beter om door te verwijzen naar een seksuoloog NVVS? Welke basiskennis over hoe seks ‘werkt’ heb je nodig in de spreekkamer? Dit en meer behandel ik tijdens de workshop.

Deskundigheidsbevordering: Het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld en misbruik in de huisartsenpraktijk

Deze deskundigheidsbevordering van drie uur is ontwikkeld voor huisartsen, maar kan ook worden toegespitst op andere typen zorgverleners. Slachtoffers van seksueel geweld gaan vaak naar de huisarts, omdat ze last hebben van psychische en lichamelijk klachten. Hoe je erachter kunt komen dat de klachten voortkomen uit seksueel geweld en misbruik komt aan bod in deze deskundigheidsbevordering.

Klik hier voor meer informatie

De doelen van de deskundigheidsbevordering zijn:

  • Kennis vergroten over de te bewandelen route in de acute fase, zoals de meldcode, veilig thuis, Centrum Seksueel Geweld en de psychologische behandeling
  • Gespreksvaardigheden vergroten over hoe je seksueel geweld en misbruik bespreekbaar maakt in de spreekkamer in de acute fase. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘onder vier ogen methode’.
  • Kennis vergroten rondom de latere gevolgen van seksueel geweld en misbruik, zodat dit beter kan worden gesignaleerd in de spreekkamer. Zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), seksuele problemen (seksuele disfuncties: verminderd verlangen, opwindingsproblemen, orgasmeproblemen en pijn bij coïtus), depressie, angst en middelengebruik.
  • De verwijsmogelijkheden kennen voor psychologische behandeling in de acute en latere fase.

Deskundigheidsbevordering/ voorlichting: Moeders met depressieve en angstklachten

Aan diverse organisaties, zoals jeugdzorginstellingen en aan het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), geef ik deskundigheidsbevordering over hoe angst- en depressieve klachten te herkennen zijn bij moeders. Ook leg ik uit hoe een depressie of angststoornis gesignaleerd kan worden en wat een behandeling van deze klachten inhoudt. Ik geef informatie over verwijsmogelijkheden en de sociale kaart.

Ook behoort het geven van voorlichting aan moeders met lichte depressieve en angstklachten tot de mogelijkheden. Hoe herken je deze klachten bij jezelf en wat kun je er aan doen? Ik geef informatie over verwijsmogelijkheden wanneer je hier hulp bij nodig hebt.

Deskundigheidsbevordering: Diagnostiek en behandeling van PTSS na seksueel geweld

Hoe wordt de diagnose posttraumatische stressstoornis gesteld en wat is de behandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg? Uitleg over de klachten en behandeling middels Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) aan de hand van een casus. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. De casuïstiek bekijken en bespreken we op interactieve wijze.

Seksuele vorming

Ik geef seksuele voorlichting aan diverse doelgroepen, waarbij onder andere het aangeven van grenzen, bewustzijn en assertiviteit rondom het eigen lichaam centraal staat.

Klik hier voor meer informatie

Voor wie?

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ouders en buurthuizen in groepsverband.

Mijn werkwijze

Met relationele en seksuele vorming worden kinderen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling ondersteund. Kinderen ontdekken vanaf jonge leeftijd het eigen lichaam, ontwikkelen een seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Steeds meer scholen besteden aandacht aan de relationele en seksuele opvoeding van de leerlingen. Hier zijn verschillende lespakketten voor ontwikkeld. Leerkrachten kunnen zich ongemakkelijk of niet voldoende toegerust voelen bij het bespreken van onderwerpen rondom seksualiteit. Daarom bied ik tijdens een workshop ‘seksuele vorming in het onderwijs’ tips en tools om hierbij met meer kennis, kunde en vooral plezier voor de klas te staan.

Het doel van seksuele vorming is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij de leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat wanneer er op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van ouders krijgen (school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk om hier thuis aandacht aan te besteden. Ouders vinden het vaak lastige thema’s of weten niet hoe ze bij het niveau van het kind kunnen aansluiten. Tijdens een ouderbijeenkomst vertel ik je graag meer over bovenstaande onderwerpen.

Coaching

Heb je een vraag gericht op persoonlijke groei, assertiviteit of zelfbeeld dan bied ik binnen mijn praktijk coaching aan. Dit valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kan dus ook niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Je betaalt de coaching zelf.

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie of een vrijblijvende offerte op maat? Ik help je graag verder. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 06-48227464.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen.

Menu