Tarieven

Hier vind je meer informatie over de tarieven en vergoedingen.

Tarieven voor training, voorlichting, supervisie en coaching

Het tarief voor training en voorlichting is € 110,- per uur, exclusief btw. Bij supervisie en coaching geldt € 110,- per 45 minuten, exclusief btw. Aangezien deze werkzaamheden niet vrijgesteld zijn van btw is het tarief € 133,10, inclusief 21% btw. Als CRKBO geregistreerd docent kan aan CRKBO registreerde onderwijsinstellingen btw vrij supervisie en onderwijs worden geboden. De factuur voor supervisie en coaching dient per sessie te worden betaald. Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Bovenstaande werkzaamheden vallen niet onder door de zorgverzekeraar vergoede zorg en dien je zelf te betalen.

Te laat geannuleerde of gemiste afspraak

Mocht een afspraak niet uitkomen, dan is het verzetten of annuleren van de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos. Wordt de afspraak niet of binnen 24 uur voor aanvang verzet of geannuleerd, dan zijn we helaas genoodzaakt een wegblijftarief van € 50,- in rekening te brengen. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. Het wegblijftarief kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar.

Kun of wil je onverhoopt niet op locatie komen (bijvoorbeeld wegens ziekte of corona-gerelateerde klachten), is de afzegtermijn van 24 uur vóór de afspraak verstreken, maar wil je wél contact? Dan kun je de afspraak om laten zeten naar bel- of beeldbelcontact. Het wegblijftarief is dan uiteraard niet van toepassing.

Vergoedingen en tarieven behandeling

De werking van vergoedingen, tarieven en eigen risico in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) staat hieronder toegelicht.

Klik hier voor meer informatie

 

Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverkering. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen en wij adviseren je dan ook om altijd voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te controleren wat je vergoed krijgt.

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Vanuit de basiszorgverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp bij lichte tot matige klachten in de Basis GGZ. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De diagnose wordt tijdens de intake in onderling overleg vastgesteld.

Hier lees je meer over de vergoeding van seksuologische hulp door de zorgverzekeraar. Vivien Veldhuizen is Seksuoloog NVVS en werkzaam in de Basis GGZ.

Voor 2022 en 2023 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Menzis, Anderzorg en HEMA
  • Zilveren Kruis, Ziezo, Pro Life, Achmea, FBTO, Interpolis en De Friesland
  • Zorg en Zekerheid
  • DSW, Stad Holland en inTwente
  • VGZ, VGZbewuzt, IZZ, MVJP, Zorgzaam, Univé, Zekur, IZA en UMC
  • ASR en Ditzo
  • Caresq / Aevitae
  • ENO: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect

De behandeling wordt maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar) vergoed. Je betaalt alleen het eigen risico. Meer informatie per polis vind je hier.

De praktijk heeft voor 2022 en 2023 geen contract afgesloten met:

  • ONVZ, VvAA, Jaaah en PNOzorg
  • CZ, Just, Nationale Nederlanden en OHRA

In dit geval wordt op restitutie basis gewerkt. Dit betekent dat je de kosten voor de behandeling in eerste instantie zelf betaalt en naderhand kunt indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding die je dan van je zorgverzekeraar krijgt, ligt meestal tussen de 60 en 90% van het marktconforme tarief bij een natura polis en 100% van het marktconforme tarief bij een restitutie (vrije artsenkeuze) polis. In alle gevallen geldt wel een eigen risico.

LET OP: Er is mogelijk sprake van een zogenaamd ‘machtigingenbeleid’. Dit betekent dat je vooraf toestemming moet vragen bij je zorgverzekeraar. Vraag dit vooral goed na bij je verzekeraar.

Tarieven en vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorg

De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. Deze zorg is vrijgesteld van btw.

Een behandeling in de vrijgevestigde GGZ-praktijk bestaat uit verschillende onderdelen: consult diagnostiek (bij intake), consult behandeling, intercollegiaal overleg, reistijd en groepsconsulten. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgvrager of de zorgverzekeraar stuurt.

Tarievenoverzicht

Hieronder vind je de meest voorkomende tarieven voor een consult met een Gezondheidspsycholoog in 2022. Klik hier voor een compleet overzicht van alle tarieven.

Activiteit Tijdsduur Tarief
Diagnostiek consult (intake) 45 minuten € 142,31
Diagnostiek consult  (intake) 60 minuten € 163,37
Behandelconsult 45 minuten € 120,99
Behandelconsult 60 minuten € 143,71
Behandelconsult (EMDR) 90 minuten € 216,11

De duur van een consult bepaalt het tarief. Heb je op één dag meerdere keren contact met de zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan. De tarieven zijn per gesprek, administratietijd is inbegrepen. Eventueel intercollegiaal overleg is niet inbegrepen bij het tarief.

Indien er sprake is van vergoede zorg, maar je geen tussenkomst van de zorgverzekeraar wenst, dan kun je overwegen de behandeling zelf te betalen en gelden bovenstaande tarieven.

 

Eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide jaren het eigen risico. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385.

 

Tarief niet vergoede zorg

Indien tijdens aanmelding en/of intake blijkt, dat er geen sprake is van een vergoede diagnose en je toch behandeling wenst, dan hanteren we de NZa vastgestelde tarieven. Ook deze zorg is vrijgesteld van btw. Een verwijzing is dan niet nodig. Indien je wel in het bezit bent van een geldige verwijsbrief, dan valt de intake wel onder vergoede zorg en worden de behandelgesprekken gefactureerd onder niet vergoede zorg.

De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Activiteit Tarief
Niet-basispakketzorg consult van 45 minuten (OV0012) € 117,33
Intercollegiaal overleg kort (tot 15 minuten) € 22,18
Intercollegiaal overleg lang (vanaf 15 minuten) € 67,62
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden € 91,78

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie, aanmelden voor behandeling of een vrijblijvende offerte op maat? Ik help je graag verder. Neem contact op via het contactformulier of bel naar 06-48227464.

Menu