Praktische informatie

Voor verwijzers

Informatie specifiek bedoeld voor verwijzers staat hieronder toegelicht.

Klik hier voor meer informatie

Praktijkinformatie

Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive is een praktijk voor Basis GGZ. U kunt uw patiënt voor de meest voorkomende lichte tot matige psychische klachten verwijzen. Hier wordt behandeling geboden voor volwassenen vanaf 18 jaar met stemmings- en angstklachten, (enkelvoudig) trauma, overbelasting, zelfbeeldproblematiek en relatieproblemen.

Specifieke aandachtsgebieden binnen de praktijk zijn:

  • seksuele disfuncties (problemen met het seksueel verlangen, opwinding, orgasme of met pijn bij coïtus)
  • twijfels rondom seksuele oriëntatie
  • problematiek rondom zwangerschap, bevalling en het ouderschap.

Wat betreft therapie vormen kan uw patiënt in de praktijk terecht voor cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortdurend behandelen met gebruik van het KOP-model, EMDR, inzichtgevende therapie en interpersoonlijke therapie. Daarnaast wordt gewerkt met elementen uit schematherapie. De behandeling bestaat na intake meestal uit zes tot tien gesprekken.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag onder kantoortijd en er kan geen voortdurende bereikbaarheid worden geboden.

Neem gerust contact op voor overleg, indien u twijfelt over een verwijzing.

Verwijsdocument

Om voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering in aanmerking te komen, heeft uw patiënt een verwijsbrief nodig. Erkende verwijzers zijn de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en een arts voor verstandelijk gehandicapten. Voor verwijzingen vanuit een andere GGZ instelling is een verwijsbrief van de betreffende regiebehandelaar voldoende en hoeft er geen extra verwijsbrief van de huisarts te komen. Noteert u op de verwijsbrief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van uw patiënt (inclusief telefoonnummer en emailadres)
  • Naar wie u verwijst (geadresseerde)
  • Het echelon waarvoor uw verwijst (Basis GGZ)
  • Het vermoeden van een DSM classificatie
  • Uw naam, functie en persoonlijke AGB code
  • Uw (digitale) handtekening

U kunt uw verwijsbrief bij voorkeur digitaal toesturen via Zorgmail. Indien u van een andere beveiligde mailomgeving gebruik maakt kunt u uw verwijzing sturen naar info@praktijkvive.com. Ook kunt u uw verwijzing mee geven aan uw patiënt.

Vanaf het moment van intake/ behandeling neemt de praktijk de verantwoordelijkheid over van de verwijzer.

Bekijk hier voor de actuele wachttijd.

Ben je ontevreden of juist tevreden over de praktijk?

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Ondanks het streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook iets verkeerd gaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Klachten zijn een mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Dus heb je vragen of klachten, laat het dan weten. Voel je vrij om je klacht met mij te bespreken en ik zal mijn best om samen met jou aan een oplossing te werken.

Klachtenregeling P3NL

Tevens kun je gebruik maken van de klachtenregeling van de P3NL.

Bekijk hier de klachtenfolder

Bekijk hier het klachtenformulier

Zorgkaart Nederland

Ben je tevreden over de geboden behandeling of wil je een ervaring over onze samenwerking delen, dan kun je een review schrijven op Zorgkaart Nederland. Zo help je mij en andere cliënten die op zoek zijn naar een hulpverlener.

Kwaliteitsstatuut

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Zij heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie en het behartigen van de belangen van haar leden. De NVVS waarborgt de kwaliteit van de opleiding van hulpverleners door visitatie en accreditatie van de opleidingen en houdt kwaliteitsregisters bij.

Hoe ik verder de kwaliteit in mijn praktijk heb geregeld staat vermeld in mijn kwaliteitsstatuut.

Menu