Praktische informatie

Voor verwijzers

Informatie specifiek bedoeld voor verwijzers staat hieronder toegelicht.

Klik hier voor meer informatie

Praktijkinformatie

Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive is een praktijk voor Basis GGZ. U kunt uw patiënt voor de meest voorkomende lichte tot matige psychische klachten verwijzen. Hier wordt behandeling geboden voor volwassenen vanaf 18 jaar met stemmings- en angstklachten, (enkelvoudig) trauma, overbelasting, zelfbeeldproblematiek en seksuele problemen.

Specifieke aandachtsgebieden binnen de praktijk zijn:

  • seksuele disfuncties (problemen met het seksueel verlangen, opwinding, orgasme of met pijn bij coïtus)
  • twijfels rondom seksuele oriëntatie
  • problematiek rondom zwangerschap, bevalling en het ouderschap.

Wat betreft therapievormen kan uw patiënt in de praktijk terecht voor cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortdurend behandelen met gebruik van het KOP-model, EMDR, inzichtgevende therapie en sekstherapeutische interventies. Dat zijn bijvoorbeeld huiswerkoefeningen of opdrachten om nieuwe belonende ervaringen in de seksuele situatie op te doen. Daarnaast wordt gewerkt met elementen uit de Emotionally Focused Therapy (EFT). De behandeling bestaat na intake meestal uit zes tot tien gesprekken.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag onder kantoortijd en er kan geen voortdurende bereikbaarheid worden geboden.

Neem gerust contact op voor overleg, indien u twijfelt over een verwijzing.

Verwijsdocument

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering heeft uw patiënt een verwijsbrief nodig. U kunt uw verwijsbrief bij voorkeur meegeven aan uw patiënt. Vervolgens registreert de patiënt zich via de registratielink op de pagina ‘behandeling’ bij de praktijk en kan daar beveiligd de verwijsbrief uploaden. Verwijzingen kunt u ook via Zorgmail versturen naar psychologieenseksuologiepraktijkvive@zorgmail.nl. EDI 500147564. Het is ook mogelijk via een andere beveiligde mailomgeving uw verwijsbrief te sturen naar info@praktijkvive.com. Vanaf 2024 is verwijzen via Zorgdomein niet meer mogelijk. Na ontvangst van de verwijsbrief en registratie nodig ik patiënt per email uit voor intake.

Erkende verwijzers zijn de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en een arts voor verstandelijk gehandicapten. Voor verwijzingen vanuit een andere GGZ instelling is een verwijsbrief van de betreffende regiebehandelaar voldoende en hoeft er geen extra verwijsbrief van de huisarts te komen. Noteert u op de verwijsbrief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van uw patiënt (inclusief telefoonnummer en emailadres, aangezien ik patiënten per email uitnodig voor intake)
  • Naar wie u verwijst (geadresseerde)
  • Het echelon waarvoor uw verwijst (Basis GGZ)
  • Het vermoeden van een DSM classificatie
  • Uw naam, functie en persoonlijke AGB code
  • Uw (digitale) handtekening

Vanaf het moment van intake/ behandeling neemt de praktijk de verantwoordelijkheid over van de verwijzer.

Bekijk hier de actuele wachttijd.

Ben je ontevreden of juist tevreden over de praktijk?

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Ondanks het streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook iets verkeerd gaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Klachten zijn een mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. Dus heb je vragen of klachten, laat het dan weten. Voel je vrij om je klacht met mij te bespreken en ik zal mijn best om samen met jou aan een oplossing te werken.

Klachtenregeling

Wanneer het bespreken van de klacht met de behandelaar niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je via de LVVP, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, in contact worden gebracht met een klachtenfunctionaris. Of kan de klacht worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Zorg. Je krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Klik hier voor meer informatie over de procedure

Zorgkaart Nederland

Ben je tevreden over de geboden behandeling of wil je een ervaring over onze samenwerking delen, dan kun je een review schrijven op Zorgkaart Nederland. Zo help je mij en andere cliënten die op zoek zijn naar een hulpverlener.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden vindt je informatie over de praktijk, het privacy beleid, de kosten van een behandeling, de mogelijkheden rond vergoeding van de kosten, het annuleringsbeleid en de betalingsvoorwaarden.

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Zij heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de seksuologie en het behartigen van de belangen van haar leden. De NVVS waarborgt de kwaliteit van de opleiding van hulpverleners door visitatie en accreditatie van de opleidingen en houdt kwaliteitsregisters bij.

Ook ben ik lid van de LVVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. De LVVP vertegenwoordigt vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen en behartigt hun belangen, zowel in overleg met branchepartijen als bij zorgverzekeraars en de overheid.

Hoe ik verder de kwaliteit in mijn praktijk heb geregeld staat vermeld in mijn kwaliteitsstatuut.

Vulva-anogenitaal netwerk

Met de praktijk ben ik aangesloten bij het vulva-anogenitaal netwerk. Anogenitale klachten zijn klachten aan de vulva, de penis of de anus. Ook kan er sprake zijn van gecombineerde klachten. Nog altijd rust er een stigma op deze aandoeningen. Er is veel schaamte bij vrouwen en mannen, waardoor zij niet de weg weten te vinden naar de juiste specialist. Er is vaak vertraging van jaren tot de diagnose. Als zij de drempel van de specialist dan toch over zijn, is het van groot belang dat hun probleem, inclusief de impact op kwaliteit van leven, voldoende in kaart gebracht wordt. In het regionale Anogenitale Netwerk spannen specialisten zich in de beste zorg te leveren.

Menu