Over mij

Ik stel me graag aan je voor!

Mijn naam is Vivien Veldhuizen (1982), getrouwd en moeder van twee kinderen. Na het afronden van de psychologie opleiding aan de Universiteit Leiden in 2005 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ik heb jarenlange ervaring als gezondheidszorgpsycholoog, of kortweg GZ-psycholoog, en seksuoloog NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie). Tevens ben ik bevoegd supervisor binnen de post-master opleiding tot GZ-psycholoog en geregistreerd supervisor NVVS voor therapeuten in opleiding tot seksuoloog NVVS of consulent seksuele gezondheid NVVS.

Bij Yulius heb ik zowel op de open afdeling van de kliniek als op de polikliniek gewerkt. Hier heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van brede problematiek: stemmingsstoornissen, angststoornissen, aanpassingsstoornissen, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld gaf ik voorlichtingen in de regio aan burgers en hulpverleners over het signaleren van huiselijk geweld.

Sinds 2009 ben ik BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog. Na het afronden van de opleiding seksuologie in 2011 ben ik voor PsyQ (specialistische GGZ) gaan werken op de afdelingen depressie en seksuologie. Binnen de Parnassia Groep ben ik vervolgens overgestapt naar Indigo (de basis GGZ).

Bij Careyn (2019-2020) werd ik aangesteld als praktijkopleider voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Ik werkte voor het revalidatiecentrum, de somatische afdeling, een afdeling psychogeriatrie en kleinschalig wonen voor mensen die aan dementie lijden.

In 2020-2021 was ik werkzaam voor HSK locatie Rotterdam in de basis en specialistische GGZ. Naast het bieden van werkbegeleiding en supervisie bood ik werkgerelateerde interventies aan om het werk, de werkgever en de bedrijfsarts te betrekken bij het herstel van de medewerker.

De afgelopen jaren heb ik zowel individuele als partnerrelatie- en groepstherapie geboden bij (jong)volwassenen en ouderen.

In 2019 werd het tijd voor de volgende stap: mijn eigen praktijk. Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive stelt mij in staat om te doen waar mijn hart ligt; het geven van supervisie, (groeps)behandelingen in de basis GGZ en training en voorlichting op het gebied van psychologie en seksuologie. De naam Vive is voor mij een betekenisvolle verwijzing. Naast dat de letters uit het woord terugkomen in mijn voor- en achternaam, hangt de betekenis van mijn naam ‘de levendige’ ook samen met mijn persoonlijkheid en de essentie van mijn praktijk.

Psychologie en dus de mens blijft me fascineren. Elk mens is anders en elk therapietraject is anders. Het raakt me dat mensen me dichtbij laten komen en dat ik een periode als het ware met hen meeloop. Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen en we samen meer inzicht krijgen in eigen denken, voelen en doen. In tijden van stress schiet een persoon vaak door in zijn sterke kanten en wordt het een valkuil. Zodra je daar meer bewust van wordt en dit deels accepteert en deels bijstelt, komen sterke kanten en valkuilen weer in balans en nemen klachten af. Mensen zijn vaak zo kritisch naar zichzelf. Doordat een therapeut (of ik in dit geval) oog heeft voor de mens als geheel met krachten en valkuilen krijgen mensen vaak zelf ook meer compassie en begrip voor zichzelf en neemt zelfkritiek af.

Als GZ-psycholoog maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, kortdurend behandelen met gebruik van het KOP-model, EMDR, inzichtgevende therapie en interpersoonlijke therapie. Ik ben gespecialiseerd in het kortdurend behandelen van (jong)volwassenen met stemmings- en angstklachten, overbelasting, (enkelvoudig) trauma en seksuele problemen.

Referenties

Vivien is op een heel fijne manier in haar gesprekken confronterend en duidelijk, wat door zowel patiënten en collega’s zeer wordt gewaardeerd. Aan de andere kant durft ze zich kwetsbaar op te stellen, feedback te vragen en daarmee goed en constructief om te gaan.” – Goran Matkovic, psychiater

Vivien heeft als opdrachtnemer van de Aanpak Seksueel Geweld van gemeente Rotterdam o.a. de coördinatie gedaan van een preventieactiviteit op scholen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het kader van de Dag van het Slachtoffer. Vivien had snel door wat de bedoeling was van de opdracht en pakte deze adequaat op. Het is een groot voordeel dat Vivien psycholoog/seksuoloog is, waardoor ze ook goede handleidingen en instructies heeft kunnen schrijven voor professionals die betrokken waren bij de Dag van het Slachtoffer. Ze dacht ook goed mee over de inhoud van de activiteit.”Maaike van de Graaf, beleidsadviseur Aanpak Seksueel Geweld

Vivien Veldhuizen is geregistreerd met de praktijk als CRKBO docent (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en kan voor CRKBO onderwijsinstellingen trainingen en supervisie btw vrijgesteld aanbieden.

De praktijk is voor consultatie en het bieden van vooral traumagerelateerde behandeling verbonden aan het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Rotterdam.

Buitengewoon goed behandeld en geholpen. Heel blij met Vivien. Ik heb kanker, al een jaar of 10, zit nu aan belastende chemokuren (constant 2 weken slikken, 1 week stop) en soms wordt het teveel, komen allerlei vragen op, zo lang al, hoe lang nog etc. Ik kon daar geweldig goed met haar over praten en ging meestal met meer energie weg dan dat ik er kwam.”cliënt op Zorgkaart Nederland

Wil je meer weten over mij en de praktijk?

Neem gerust contact op via het contactformulier of bel naar 06-48227464.

Menu