Behandeling

Binnen de praktijk wordt behandeling geboden binnen de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis GGZ) gericht op lichte tot matige psychische klachten. De meeste behandelingen bestaan na intake uit zes tot tien gesprekken. Een eenmalig (online) consult behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor wie?

Binnen de praktijk wordt behandeling van psychische klachten geboden aan volwassenen vanaf 18 jaar. Voorbeelden daarvan zijn depressieve klachten, angstklachten, trauma, overbelasting, onzekerheid en seksuele problemen.

Specifieke aandachtsgebieden binnen de praktijk zijn:

 • problemen met het seksueel verlangen, opwinding, orgasme of met pijn bij seks
 • vragen rondom seksuele oriëntatie (homo-, hetero en biseksualiteit)
 • problematiek rondom zwangerschap, bevalling en het ouderschap.

De praktijk is niet gespecialiseerd in de behandeling van psychotische stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Een intensievere en specialistische behandeling is dan meer aangewezen.

Mijn werkwijze

Aanmelding

Indien je je wilt aanmelden voor behandeling, dan zijn registratie en een verwijsbrief van belang.

Registratie

Onderaan deze pagina vind je een registratielink. Indien je daarop klikt, doorloop je een aantal stappen.

Klik hier voor meer informatie over het aanmaken van een account en het invullen van de aanmeldgegevens.

De eerste stap is een account aanmaken.

  • Daarbij vul je wat persoonsgegevens in, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.
  • Ook maak je een wachtwoord aan voor het portaal. Via dit portaal worden de vragenlijsten verzonden en kunnen we beveiligd documenten uitwisselen. Na een complete aanmelding en akkoord van de praktijk kun je zelf via het portaal je behandelafspraken inplannen en annuleren.
  • Vervolgens kun je kiezen uit ‘nieuw bij de praktijk’ en ‘reeds in behandeling (geweest) bij de praktijk’. Indien je nieuw bent bij de praktijk en hier nog niet eerder in behandeling bent geweest, dan vink je die optie aan. Dan volgt namelijk het intakeformulier.
  • Daarnaast krijg je de algemene voorwaarden van de praktijk aangeboden. Na het lezen en aanvinken voor akkoord druk je op de knop registreren.

De tweede stap is het invullen van de aanmeldgegevens.

  • Hier wordt gevraagd om je adres, je huisarts, een klachtenomschrijving, de hulpvraag, mogelijk eerdere behandeling en medicatiegebruik.
  • Je kunt aanvinken of (en zo ja door wie) je bent doorverwezen.
  • Het is aan te raden de verwijsbrief zelf op te vragen bij de verwijzer en hier beveiligd te uploaden. Dit versnelt het aanmeldproces.
  • De volgende vragen kun je met ja of nee beantwoorden:
   • Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy statement.
    • In de algemene voorwaarden staat onder privacy statement de werking van de zorgvraagtypering uitgelegd.
   • Ik geef toestemming voor informatie uitwisseling met de huisarts/verwijzer.
    • Na de intake en na het afronden van de behandeling stuur ik (alleen met jouw akkoord) een bericht naar de huisarts/verwijzer.
  • Druk vervolgens op de knop registreren. Er wordt een automatische email verstuurd naar je opgegeven emailadres. Controleer voor de zekerheid ook de spambox. In deze email staat dat er een webomgeving account is aangemaakt. Het account kan geactiveerd worden door op de meegestuurde link te klikken. De registratie is nu voltooid.

Na ontvangst van de registratie stuurt de praktijk binnen 1-2 weken een ontvangstbevestiging per email. Mocht er geen verwijsbrief bij de registratie zitten, dan zal de praktijk hierom vragen in de ontvangstbevestiging. De aanmelding is compleet bij een registratie inclusief verwijsbrief. De uitnodiging voor een intakegesprek volgt dan later per email en is ook afhankelijk van de wachttijd.

Bekijk hier de actuele wachttijd tussen aanmelding en intake.

Verwijsbrief

Om voor vergoede zorg vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, is het noodzakelijk een geldige verwijsbrief te vragen aan de huisarts of medisch specialist (verwijzer). Dat kan op papier of digitaal. Let op dat je een verwijsbrief hebt voor de BGGZ (Basis GGZ). De praktijk verricht geen behandelingen binnen de SGGZ (Specialistische GGZ). Om het aanmeldproces zo spoedig mogelijk te laten verlopen, raad ik je aan tijdens registratie de verwijsbrief te uploaden.

Sommige huisartsen en medisch specialisten versturen de verwijsbrief per post, via Zorgmail of een andere beveiligde mailomgeving direct naar de praktijk. Na ontvangst van de verwijsbrief stuurt de praktijk binnen 1-2 weken een ontvangstbevestiging van de verwijsbrief per email naar de cliënt. Indien de desbetreffende cliënt zich nog niet heeft geregistreerd, dan zal de praktijk hierom vragen in de ontvangstbevestiging. Om de registratie en de verwijsbrief goed en snel aan elkaar te koppelen is het van belang zorgvuldig de achternaam zoals verkregen bij geboorte in het veld ‘geslachtsnaam’ in te voeren. Het veld partnernaam is bedoeld voor een eventuele aangetrouwde achternaam.

De aanmelding is compleet bij een registratie inclusief verwijsbrief. De uitnodiging voor een intakegesprek volgt dan per email.

Mocht je ervoor kiezen de sessies zelf te bekostigen, ook dat is mogelijk. Een verwijsbrief uploaden is dan niet nodig. Als je tijdens het registratieproces bijvoorbeeld bij klachtenomschrijving de volgende zin toevoegt ‘Geen verwijsbrief aanwezig in verband met eigen bekostiging van de sessies’, dan weet ik dat ik je direct voor een intake uit kan nodigen en gaat er geen tijd verloren aan het wachten op een verwijsbrief.

Klik hier voor meer informatie over tarieven en vergoedingen.

Intake

Voor het eerste intakegesprek stuur ik één of twee vragenlijsten met het verzoek deze voor onze eerste afspraak in te vullen. Tijdens twee intakegesprekken brengen we de klachten in kaart en bekijken we of ik de hulp die je zoekt kan bieden. Op basis van jouw klachten en doel maak ik samen met jou een inschatting van wat er nodig is qua duur en soort behandeling. Dan kunnen we ook bezien of er sprake is van vergoede zorg.

Behandeling

Binnen de praktijk maak ik het meest gebruik van het KOP-model. Dit model is een kapstok voor zowel de therapeut als de client. Het biedt een manier van kijken naar de klachten, zoals depressieve- en angstklachten en klachten van overbelasting. Je krijgt inzicht in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat je er zelf aan kunt doen. Het vormt ook een mooie aanvulling op EMDR (traumabehandeling) en de behandeling van seksuele problemen. Binnen het KOP-model worden de volgende therapievormen ingezet: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en inzichtgevende therapie.

Sekstherapeutische interventies worden toegepast voor de behandeling van seksuele problemen. Dat zijn bijvoorbeeld individuele huiswerkoefeningen of opdrachten om nieuwe belonende ervaringen in de seksuele situatie op te doen (sensate focus oefeningen). Daarnaast wordt gewerkt met elementen uit de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Klik hier voor meer informatie over de verschillende therapievormen.

Kortdurend behandelen met gebruik van het KOP-model

KOP is een afkorting, waarbij K staat voor klachten, O voor omstandigheden en P voor persoonlijke stijl. Onderstaande formule geeft de samenhang weer:

Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl

Het KOP-model is een werkmodel waarmee je inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat je er zelf aan kunt doen. Het KOP-model gaat er vanuit dat de klachten die je ervaart altijd te maken hebben met de omstandigheden en dingen die je hebt meegemaakt en de persoon die je bent ofwel hoe je met de omstandigheden om gaat. In het KOP-schema kun je inzicht krijgen in de wisselwerking tussen jouw omstandigheden en persoonlijke stijl, om vervolgens na te gaan waar er ruimte is voor verbetering.

We richten ons in de therapie vooral op de persoonlijke stijl (P). Een combinatie van positieve en negatieve omstandigheden (O) kan karaktereigenschappen (P) versterken, waardoor krachten doorschieten tot valkuilen. Dat geeft klachten (K). Het traject is gericht op het weer in balans brengen van deze persoonskenmerken (P), waardoor klachten (K) afnemen.

De auteurs van het Handboek Kop-Model zijn Paul Rijnders en Els Heene.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Vastlopen in de verwerking kan ervoor zorgen dat je je anders gaat gedragen, soms merk je dat je je anders voelt of dat je anders op je omgeving reageert. Deze veranderingen kunnen heel duidelijk zijn, maar gaan vaak ook heel sluipenderwijs. Dan zijn er anderen in je omgeving die je erop wijzen. Vaak merk je dat je je niet goed voelt, maar je realiseert je wellicht niet dat deze veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis.

Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten, zoals angst, somberheid of slaapproblemen. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Op deze website vind je meer informatie over EMDR en via deze link open je de EMDR folder voor volwassenen. In deze video wordt kort uitgelegd hoe een EMDR sessie eruit ziet.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) leert je om anders tegen moeilijke situaties aan te kijken en om daar anders mee om te gaan. De therapie gaat over gedachtes en gedrag, ofwel denken en doen. De eerste stap is om de klacht in kaart te brengen. Daarna werk je met de therapeut samen om je doelen te bereiken. Je onderzoekt in welke mate je gedachtes en gedrag helpend zijn. Dat doe je door samen na te denken en vooral door dingen uit te proberen. Vaak blijkt dat de situatie niet zo negatief is als je denkt (verwacht), maar je moet het eerst ervaren om het te geloven. Door deze aanpak verminderen je klachten. Je wordt sterker, voelt je veiliger en hebt meer controle. De mensen om je heen zijn ook belangrijk in de therapie en worden waar mogelijk betrokken om verder te komen. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vind je op hier.

Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte benadering werd ontwikkeld rond 1980 aan het Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee, Verenigde Staten. Steve de Shazer (1940-2005) en Insoo Kim Berg (1934-2007) ontwikkelden de Solution Focused Brief Therapy. Tijdens het werken met gezinnen en individuele cliënten ontdekten zij dat het vaak niet nodig is om de oorzaak van klachten te onderzoeken of een diagnose te stellen. Zij richtten zich veel meer op de gewenste veranderingen dan op het probleemverleden van de cliënt. Er ontstaat een respectvolle, doelgerichte benadering gebaseerd op samenwerking met de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt over de benodigde kennis, vaardigheden en hulpbronnen beschikt om de gewenste veranderingen in gang te zetten.

Kort na het ontwikkelen van de oplossingsgerichte methodiek ontstaat een wereldwijde belangstelling. Naast het therapieveld raken ook maatschappelijk werk, ziekenhuiswezen, onderwijs, bedrijfsleven, sport, management en vele andere werkvelden geïnspireerd. Men spreekt niet meer alleen over “oplossingsgerichte therapie” maar over de “oplossingsgerichte benadering”. Over de gehele wereld wordt de oplossingsgerichte benadering toepast door vele beroepsgroepen en jaarlijks worden er meer dan 1900 boeken en artikelen geschreven in vele talen. Meer informatie over deze therapievorm is hier te vinden.

 

Inzichtgevende therapie

Het doel van inzichtgevende therapie is jezelf beter gaan begrijpen, en problemen en/of jezelf anders te gaan zien en ervaren. Dit zal doorgaans leiden tot meer zelfacceptatie, minder klachten en het anders aanpakken van problemen.

 

Sekstherapeutische interventies

Op deze website vind je meer informatie over de behandeling van seksuele klachten. Ook kun je er individuele oefeningen (gericht op het verder ontdekken van je eigen seksualiteit) en oefeningen met een partner vinden. De sensate focus oefening staat er uitgelegd, maar communicatie-oefeningen en oefeningen beschreven voor het oprekken van de voorhuid, instructies voor de zelf inseminatie methode en ontspannings- en bekkenbodemoefeningen zijn hier ook te vinden.

 

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Ook wordt gebruik gemaakt van elementen uit de Emotionally Focused Therapy (EFT). Juist mensen die veel van elkaar houden, kunnen elkaar kwetsen en emotioneel raken. Gevoelens zoals niet goed genoeg zijn, gevoel van tekortschieten, afwijzing, niet gezien worden, gedomineerd worden door je partner, je niet geliefd voelen, wantrouwen en onmacht en onzekerheid. EFT voor stellen onderzoekt deze onderliggende emoties, vastgeroeste patronen en het effect daarvan. De focus ligt op het doorbreken van negatieve patronen om zo de verbinding tussen twee partners te herstellen en/of te verbeteren. Emoties krijgen hierbij de ruimte, want die laten zien wat er echt speelt. Zo ontstaat er meer onderling begrip en vertrouwen. Op deze site vind je meer informatie over EFT.

Groepstherapie

In groepstherapie komen mensen die kampen met psychische problemen samen om aan die problemen te  werken in interactie met anderen, onder begeleiding van therapeut(en). In de groep kunnen de deelnemers  herkenning vinden bij anderen, steun ervaren en van elkaar leren. Als deelnemer zul je in de groep tegen dingen aanlopen die je in het gewone dagelijks leven met anderen ook tegenkomt. In een groepstherapie kan men in een veilige situatie hiermee oefenen, vertrouwen krijgen en er op een andere, gezondere manier mee leren omgaan.

 

Een E-health module met uitleg en oefeningen is vaak een mooie aanvulling op de therapiegesprekken. Er kan gebruik worden gemaakt van de volgende zes seksuologische modules: (geen) zin in seks, erectieverlies, pijn bij het vrijen, seks- en of pornoverslaving, te snel klaarkomen jongvolwassenen en het seksualiteit basisprogramma.

Binnen de praktijk bied ik individuele behandelingen en betrek ik actief de partner bij de behandeling. Ook bied ik verschillende groepsbehandelingen. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of je tevreden bent met hoe het proces loopt. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het vaak niet nodig is door te behandelen tot de klachten helemaal weg zijn. Zodra jij het idee hebt dat je voldoende vooruit bent gekomen om met de inzichten en vaardigheden weer zelfstandig verder te kunnen, hebben wij ons doel bereikt. We weten immers: “Het behandeling(seffect) stopt niet na de laatste sessie”.

Halverwege en aan het eind van de behandeling zal ik nogmaals vragen een vragenlijst in te vullen. Naast onze eigen visie over de voortgang van het behandeltraject helpt deze vragenlijst dat meetbaar te maken.

Geïnteresseerd?

Op dit moment is er wegens oplopende wachttijd een aanmeldstop voor individuele en partnerrelatietherapie. Je kunt je niet aanmelden en vragen hierover worden helaas niet beantwoord. Wanneer de praktijk weer aanmeldingen aanneemt, dan zal dat verschijnen op de website (laatste update: 19-4-2024).

Bekijk hier de tarieven en vergoedingen.

Menu